MUHASABAH & ISTIGHOSAH

MUHASABAH & ISTIGHOSAH untuk IAIH Jaya dan Berkah Dipimpin oleh Drs. Samsul Hadi Nasukan, M.Pd.I, bersama Sesepuh, Pimpinan, Dosen dan Mahasiswa IAI Hasanuddin pare. Setiap Jumat ba’da Maghrib di mushola kampus 1

Leave a Reply